Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подкрепа за ключовите дейности на Европейската технологична платформа за отоплен...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Дата на публикация в TED:
20/12/2014
Краен срок за получаване на оферти:
02/03/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
PP-2041/2014.
Подкрепа за ключовите дейности на Европейската технологична платформа за отопление и охлаждане с възобновяеми енергийни...
Европейската технологична платформа за отопление и охлаждане с възобновяеми енергийни източници (RHC TP) подготви – също с подкрепата на седмата рамкова програма на Европейската общност за изследване, технологично развитие и демонстрационни дейности – следните 5 пътни карти (свободно достъпни на http://www.rhc-platform.org):— пътна карта относно технология за отопление и охлаждане със слънчева енергия (публикувана през юни 2014 г.),— пътна карта относно геотермална технология (публикувана през март 2014 г.),— пътна карта относно технология за биомаса (публикувана през март 2014 г.),— пътна карта за интердисциплинарна технология (публикувана през март 2014 г.),— пътна карта относно съвместно прилагане за технологии за отопление и охлаждане с възобновяеми енергийни източници (публикувана през юни 2014 г.).Сега е необходимо да се направи оценка и да се докладва относно степента на внедряване на горепосочените пътни карти.Освен това е необходимо да се проучат и да се докладва относно някои специфични аспекти на сектора за отопление и охлаждане (както на основата на възобновяеми източници, така и на основата на изкопаеми горива), по-специално по отношение на развитието на промишлеността за отопление и охлаждане.Накрая, с цел да се идентифицират причините за успехи и неуспехи, е необходим анализ на поведението на потребителите и на основните бизнес модели в сектора за отопление и охлаждане.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
20/12/2014 00:00
N/A
02/03/2015 23:59
13/03/2015 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2014/S 246-433090
Обявление за поръчка
20/12/2014 00:00