Данни на покана за участие в търг

Please note that the deadline for submission is 10/09/2020 16:00!
Заглавие:
Нискофонов брояч с течен сцинтилатор
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Дата на публикация в TED:
21/07/2020
Краен срок за получаване на оферти:
10/09/2020
Статус:
Затворена
Информация
JRC/GEE/2020/OP/1785
Нискофонов брояч с течен сцинтилатор
В JRC-Геел броенето с течна сцинтилация (LSC) се използва за измерване на радионуклидите в широко разнообразие от проби. В момента разполагаме с операционна система, но поддръжката й става все по-неудобна, тъй като вече не се произвеждат резервни части. За да се уверим, че LSC ще продължи да се изпълнява и в бъдеще, трябва да бъде закупен нов брояч с течен сцинтилатор. Инструментът може да се използва в различни работни пакети, напр. мониторинг на околната среда, измервания на медицински радионуклиди.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-ниска цена
160,000.00 EUR
160,000.00 EUR
38432000
BE213
Additional CPV Supplementary CPV
38432000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
21/07/2020 00:00
10/09/2020 16:00
14/09/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 139-340906
Обявление за поръчка
21/07/2020 00:00