Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на услуги в подкрепа на транспонирането, изпълнението и налагането ...
Възлагащ орган:
European Maritime Safety Agency
Дата на публикация в TED:
04/09/2020
Краен срок за получаване на оферти:
16/10/2020
Статус:
Затворена
Информация
EMSA/OP/29/2020
Предоставяне на услуги в подкрепа на транспонирането, изпълнението и налагането след ратифициране на международни конвенции -...
Тази покана за участие в търг цели сключване на два рамкови договора (FWC) за предоставяне на услуги в подкрепа на обнародването на европейски и международни правни инструменти в националното законодателство, подпомагайки по този начин ратифицирането и транспонирането на европейски и международни морски закони за държавите от ИПП (обособена позиция 1) и ЕПС (обособена позиция 2).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
2
Договор за обществена поръчка
2450000.00 EUR
73000000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
04/09/2020 00:00
16/10/2020 16:00
20/10/2020 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Предоставяне на услуги в подкрепа на транспонирането, изпълнението и налагането след ратифициране на международни конвенции -...
Услугите по този рамков договор имат за цел да гарантират, че европейското и международно законодателство, в тяхната актуализирана версия, са навременно транспонирани в правните системи на държавите от ИПП (в момента Албания, Босна и Херцеговина, Република Северна Македония, Черна гора, Сърбия и Турция).
Партида 2
Предоставяне на услуги в подкрепа на транспонирането, изпълнението и налагането след ратифициране на международни конвенции -...
Услугите по този рамков договор имат за цел да гарантират, че европейското и международно законодателство, в тяхната актуализирана версия, са навременно транспонирани в правните системи на държавите от ЕПС Юг (в момента Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Мароко, Палестина и Тунис) и ЕПС Изток (в момента Азербайджан, Грузия, Ислямска Република Иран, Казахстан, Молдова, Туркменистан и Украйна).
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 172-412781
Обявление за поръчка
04/09/2020 00:00