Данни на покана за участие в търг

Please note that the new file “A54 +A55 - Price schedule – updated2.xlsx”, has been published in document library.
Заглавие:
Предоставяне на услуги по разработване на софтуер във връзка с ИТ системите на С...
Възлагащ орган:
Publications Office of the European Union (OP)
Дата на публикация в TED:
20/08/2020
Краен срок за получаване на оферти:
13/10/2020
Статус:
Затворена
Информация
OP/LUX/2020/OP/0014
Предоставяне на услуги по разработване на софтуер във връзка с ИТ системите на Службата за публикации
Предоставяне на услуги по разработване на софтуер във връзка с ИТ системите на Службата за публикации.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
12,000,000.00 EUR
12,000,000.00 EUR
72000000
LU000
Additional CPV Supplementary CPV
72000000
Условия за участие
Както е определено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
20/08/2020 00:00
13/10/2020 14:00
14/10/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 161-391294
Обявление за поръчка
20/08/2020 00:00