Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подготовка и изпълнение на проучване за излагането на работниците на рискови фак...
Възлагащ орган:
European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)
Дата на публикация в TED:
22/07/2020
Краен срок за получаване на оферти:
16/10/2020
Статус:
Затворена
Информация
EUOSHA/2020/OP/F/SE/0117
Подготовка и изпълнение на проучване за излагането на работниците на рискови фактори за поява на рак в Европа (WES)
Целта е да се извърши проучване на излагането на работниците на рискови фактори за поява на рак в Европа (WES) в представителна извадка от европейски държави (Финлaндия, Франция, Германия, Унгapия, Ирландия и Испания). Заданията ще включват адаптация и превод на въпросника OccIDEAS (и материали за полева работа), подготовка и изпълнение на събирането на данни в шест държави от ЕС и предоставяне на данни, които ще позволят последваща оценка на излагането на рискови фактори за поява на рак чрез инструмента за оценка на излагането OccIDEAS.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
2,400,000.00 EUR
2,400,000.00 EUR
73000000
00
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
22/07/2020 00:00
16/10/2020 13:00
19/10/2020 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 140-343686
Обявление за поръчка
22/07/2020 00:00