Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на паркоместа за службата на ОЕРЕС
Възлагащ орган:
Agency for Support for BEREC (BEREC Office)
Дата на публикация в TED:
22/07/2020
Краен срок за получаване на оферти:
31/08/2020
Статус:
Затворена
Информация
BEREC/2020/09/OT
Осигуряване на паркоместа за службата на ОЕРЕС
Агенцията за подкрепа на ОЕРЕС („Службата на ОЕРЕС“) се намира на Zigfrida Annas Meierovica bulvaris 14, LV-1050 Riga, ЛAТВИЯ, което е в центъра на града. В близост до Службата на ОЕРЕС няма безплатни паркоместа. Тъй като част от персонала идва на работа с автомобил, Службата на ОЕРЕС смята да сключи рамков договор за четири години за доставка на паркоместа в близък радиус до Службата, за да покрие нуждата от паркоместа за персонала си.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-ниска цена
300000.00 EUR
300000.00 EUR
63712400
LV006
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
22/07/2020 00:00
31/08/2020 23:59
01/09/2020 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 140-343685
Обявление за поръчка
22/07/2020 00:00