Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на услуги по почистване
Възлагащ орган:
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Дата на публикация в TED:
18/08/2020
Краен срок за получаване на оферти:
15/10/2020
Статус:
Затворена
Информация
F-SE-20-T04
Осигуряване на услуги по почистване
Одобреният оферент ще предостави следните основни услуги:— почистване на помещенията на възлагащия орган,— осигуряване на всички доставки за почистването (перилни препарати, препарати за почистване на стъкла, дезинфекционни средства, полиращи средства и др.) и работни материали,— разпределяне на всички доставки на консумативите (например тоалетна хартия, хартиени кърпи, сапун и торби за отпадъци),— подготовка на заседателни зали,— почистване на прозорци по заявка,— наблюдение, надзор и организиране на услугите по почистване (график, проверка на контрола и т.н.).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://fra.europa.eu/en/about-fra/procurement
Най-добро съотношение качество/цена
710,000.00 EUR
710,000.00 EUR
90911200
AT130
Additional CPV Supplementary CPV
90911300
90911200
Условия за участие
Оферентите трябва да докажат, че имат правен капацитет да изпълняват поръчката и регулаторен капацитет да упражняват професионалната дейности, необходима за извършване на работата, предмет на настоящата покана за участие в търг. Правният и регулаторният капацитет трябва да се докажат с документите, посочени по-долу:• доказателство за вписване в съответния търговски или професионален регистър;• доказателство за разрешение, че оферентът може да извършва поръчката в държавата, в която е установен.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
18/08/2020 00:00
15/10/2020 23:59
19/10/2020 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 198-478780
Поправка
12/10/2020 00:00
2020/S 182-436026
Поправка
18/09/2020 00:00
2020/S 159-387012
Обявление за поръчка
18/08/2020 00:00