Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Техническа помощ за тестване и изпълнение на интелигентния показател за готовнос...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
25/09/2020
Краен срок за получаване на оферти:
29/10/2020
Статус:
Затворена
Информация
ENER/2020/OP/0015
Техническа помощ за тестване и изпълнение на интелигентния показател за готовност съгласно Директивата относно енергийните...
Целта на тази нова поръчка е да се осигури техническа помощ за службите на Европейска комисия и за държавите членки в първите фази на тестването и изпълнението на интелигентния показател за готовност (SRI). Това ще включва създаването на рамка за директна подкрепа в сътрудничество с държавите членки и заинтересованите страни, включително помощно звено и технически и обучителни материали. Поръчката ще подпомага и изготвянето на насоки за прилагане и проучването и осигуряването на допълнителна техническа помощ. И накрая поръчката ще подпомага службите на Европейската комисия при популяризирането на SRI, включително създаването и функционирането на SRI платформа, която ще включва форум с множество заинтересовани лица за подпомагане и мониторинг на изпълнението на SRI и за издаване на препоръки относно възможни бъдещи развития на SRI.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
385,000.00 EUR
385,000.00 EUR
73200000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
73200000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
25/09/2020 00:00
29/10/2020 16:00
30/10/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 187-448166
Обявление за поръчка
25/09/2020 00:00