Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Наблюдение и анализ на автомобилните и железопътните товарни транспортни потоци ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Дата на публикация в TED:
10/08/2020
Краен срок за получаване на оферти:
21/09/2020
Статус:
Затворена
Информация
MOVE/C1/2020-16
Наблюдение и анализ на автомобилните и железопътните товарни транспортни потоци по трансалпийския маршрут
Основната цел на обсерваторията е редовно събиране на данни за трафика и транспортните потоци през Алпите и за свързани с това въпроси (напр. разходи, оползотворяване на капацитет, качество на услугата, въздействие върху околната среда) и предоставяне на обстоен анализ на развитията, за да се подпомогне процесът на планиране на транспортната политика на национално и европейско равнище, и по-специално по отношение на автомобилния, железопътния и комбинирания (придружен и непридружен) товарен транспорт през Алпите. Данните, постъпващи от различни източници, трябва да бъдат приведени в съпоставим формат и да бъдат годни за предназначението, т.е. да служат като основа за вземането на решения от страна на Комитета на ЕС и Швейцария по вътрешния транспорт.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
560000.00 EUR
560000.00 EUR
79311400
BE
Условия за участие
Всички подробности за настоящата обществена поръчка могат да бъдат намерени в документите за обществената поръчка — вж. препратката в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
10/08/2020 00:00
21/09/2020 12:00
23/09/2020 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 153-373787
Обявление за поръчка
10/08/2020 00:00