Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подобряване на правните реакции спрямо борбата срещу убийства на жени
Възлагащ орган:
European Institute for Gender Equality (EIGE)
Дата на публикация в TED:
24/07/2020
Краен срок за получаване на оферти:
11/09/2020
Статус:
Затворена
Информация
EIGE/2020/OPER/10
Подобряване на правните реакции спрямо борбата срещу убийства на жени
Проучването ще подпомогне усилията на EIGE да укрепи капацитета на институционалната реакция спрямо насилието срещу жени, а именно убийствата. EIGE цели да подпомогне държавите — членки на ЕС, при подобряване на институционалната реакция чрез фокусиране върху ролята и правата на жертвите в наказателни производства за убийства на жени и задължението на държавите да разследват, преследват, наказват и осигуряват обезщетение.Общата цел на проучването е да се подобри институционалната реакция чрез определяне на пропуските във и между законите и в практиката при осигуряване на правосъдие за жени, жертви на убийства.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
230,000.00 EUR
230,000.00 EUR
73110000
LT
Условия за участие
Както е определено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
24/07/2020 00:00
11/09/2020 10:00
11/09/2020 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 142-348301
Обявление за поръчка
24/07/2020 00:00