Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Обобщен доклад на ЕС за ТСЕ (EUSR)
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
24/07/2020
Краен срок за получаване на оферти:
01/10/2020
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/BIOCONTAM/2020/02
Обобщен доклад на ЕС за ТСЕ (EUSR)
Целта на поръчката е създаването на обобщените доклади на Европейския съюз (наричани оттук нататък EUSR) относно наблюдението за наличие на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) през 2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г. и подготвителни дейности за EUSR за 2024 г.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Най-добро съотношение качество/цена
220000.00 EUR
220000.00 EUR
73000000
ITH52
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
24/07/2020 00:00
01/10/2020 14:30
05/10/2020 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 142-348302
Обявление за поръчка
24/07/2020 00:00