Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проверка на качеството при секвениране на ДНК на приложения за ГМО
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
27/07/2020
Краен срок за получаване на оферти:
15/10/2020
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/GMO/2020/01
Проверка на качеството при секвениране на ДНК на приложения за ГМО
Целта на рамковия договор е да се осигури подготвителна дейност за оценката на пълнотата и качеството на информацията за секвениране на ДНК за молекулярното характеризиране на генетично модифицирани растения, подадена от заявителите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
480,000.00 EUR
480,000.00 EUR
73000000
ITH52
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
27/07/2020 00:00
15/10/2020 14:30
16/10/2020 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 143-350911
Обявление за поръчка
27/07/2020 00:00