Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване за преглед на списъка на ограничените вещества по Директива RoHS 2.
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
03/05/2012
Краен срок за получаване на оферти:
18/06/2012
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
ENV.C.2/ETU/2012/0021
Проучване за преглед на списъка на ограничените вещества по Директива RoHS 2.
Комисията стартира тази поръчка за преглед на списъка на ограничените вещества в приложение II на новата Директива RoHS 2011/65/EС (RoHS 2), съгласно член 6, параграф 1 от Директива RoHS 2.Целта на това проучване е да се:— разработи методология за определяне и оценяване на вещества, въз основа на критериите в съображение 10 и член 6, параграф 1 и член 6, параграф 2, и— оценят веществата, разгледани в съображение 10 с оглед на тяхното бъдещо ограничаване.Консултирането на заинтересовани лица ще бъде организирано с цел да се изпълнят горепосочените цели.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
03/05/2012 00:00
N/A
08/06/2012 23:59
11/06/2012 00:00
18/06/2012 16:00
02/07/2012 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2012/S 85-139178 Обявление за поръчка 03/05/2012 00:00