Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на гориво за EASO в Гърция и Кипър
Възлагащ орган:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Дата на публикация в TED:
13/08/2020
Краен срок за получаване на оферти:
14/09/2020
Статус:
Затворена
Информация
EASO/2020/795
Осигуряване на гориво за EASO в Гърция и Кипър
Сключване на до 2 единични рамкови договора за максимална продължителност до 4 години за осигуряване на гориво за EASO в Гърция и Кипър, с цел улесняване на мобилността на служителите на EASO, разположените лица и външните заинтересовани страни, като се осигури доставка на гориво с използване на карти за гориво.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
Рамково споразумение
http://easo.europa.eu/
220,000.00 EUR
09100000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
13/08/2020 00:00
14/09/2020 15:00
15/09/2020 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Осигуряване на гориво за EASO в Гърция
Общата цел на възлагането в резултат на настоящата процедура за обществена поръчка е осигуряването на гориво (Euro Diesel и Euro Super/безоловно гориво) за EASO в Гърция, улеснено с използването на карти за гориво.
Партида 2
Осигуряване на гориво за EASO в Кипър
Общата цел на възлагането в резултат на настоящата процедура за обществена поръчка е осигуряването на гориво (Euro Diesel и Euro Super/безоловно гориво) за EASO в Гърция, улеснено с използването на карти за гориво.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 156-380555
Обявление за поръчка
13/08/2020 00:00