Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на услуги по изготвяне на видео материали за целите на обучение
Възлагащ орган:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Дата на публикация в TED:
25/11/2020
Краен срок за получаване на оферти:
22/12/2020
Статус:
Затворена
Информация
EASO/2020/801
Предоставяне на услуги по изготвяне на видео материали за целите на обучение
Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (възлагащия орган) иска да осигури предоставянето на услуги по изготвяне на видео материали за целите на обучение, които да улеснят Центъра за обучение и професионално развитие в EASO в процеса по преглед и преструктуриране на нови обучителни модули.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
Най-добро съотношение качество/цена
600000.00 EUR
600000.00 EUR
92100000
CY / MT / EL / IT
Additional CPV Supplementary CPV
92112000
92111000
92111100
92111260
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
25/11/2020 00:00
22/12/2020 15:00
23/12/2020 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 230-565731
Обявление за поръчка
25/11/2020 00:00