Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Местни хотелиерски услуги за Евроюст
Възлагащ орган:
EUROJUST
Дата на публикация в TED:
18/09/2020
Краен срок за получаване на оферти:
29/10/2020
Статус:
Затворена
Информация
2020/EJ/04/PO
Местни хотелиерски услуги за Евроюст
Обхватът на тази процедура е предоставяне на услуги за настаняване в местен хотел и съоръжения за бизнес и социални срещи в близост до Евроюст
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
2,386,000.00 EUR
2,386,000.00 EUR
55110000
NL332
Additional CPV Supplementary CPV
55120000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
18/09/2020 00:00
29/10/2020 15:00
30/10/2020 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 210-511899
Поправка
28/10/2020 00:00
2020/S 182-436024
Обявление за поръчка
18/09/2020 00:00