Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Оценка и разпространение на резултатите от поканите за социални иновации, финанс...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Дата на публикация в TED:
31/07/2020
Краен срок за получаване на оферти:
17/09/2020
Статус:
Отвори
Информация
EMPL/2020/OP/0010
Оценка и разпространение на резултатите от поканите за социални иновации, финансирани от Програмата на ЕС за заетост и социални...
Това проучване ще направи равносметка на силните/слабите страни, иновативното съдържание, дизайна на методологията, добавената стойност за ЕС, влиянието върху областта на политиките и потенциала за усъвършенстване на социалните експерименти, извършени по програмата EaSI. Една от целите е да открие благоприятните условия и факторите, пречещи на разработката и интегрирането на социалните иновации/експерименти. Друга цел е да се анализират потенциалните синергии между бъдещите две ESF+ звена, както и да се предоставят насоки за подходящи критерии за възлагане, връзки за управление и практически механизми за улесняване на интегрирането и прехвърлянето на успешни проекти, тествани под директното управление, към споделено такова.Допълнителните дейности, включени в този търг, засягат разпространение на резултатите от социалните експерименти, финансирани от програмата EaSI, включително организирането на голям закриващ семинар.
Услуги
Открита процедура
Отвори
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
500000.00 EUR
85320000
00
Additional CPV Supplementary CPV
85320000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
31/07/2020 00:00
17/09/2020 12:00
18/09/2020 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2020/S 147-360688 Обявление за поръчка 31/07/2020 00:00