Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за услуги за предоставяне на „Изследователски и технологични проу...
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
05/08/2020
Краен срок за получаване на оферти:
20/10/2020
Статус:
Затворена
Информация
20.RTI.OP.103
Рамков договор за услуги за предоставяне на „Изследователски и технологични проучвания и експертни познания за химична,...
Предоставяне на услуги под формата на изследователски и технологични проучвания и експертни познания за химична, биологична, радиологична и ядрена (CBRN) защита на две допълнителни нива:а) „хоризонтално“ ниво, което включва различни области от дейности като пътни карти; демонстратори, инструменти и системи; съвместни обучения и семинари със симулации и конференции; иб) „вертикално“ ниво, включващо различни видове тематични области, като лични предпазни средства; откриване, идентифициране и мониторинг (DIM) на CBR, управление на опасностите в химичната, биологичната, радиологичната и ядрената сфера (CBRN); моделиране и симулиране на CBRN; защита на критични инфраструктури от CBRN (колективна защита); защита на храните и водоснабдяването от CBRN; оценка, диагностика и медицински мерки за противодействие на химичните, биологични и ядрени опасности (CBR). Първият конкретен договор ще се отнася до всички области на дейност в контекста на тематична област „Лични предпазни средства“.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Най-добро съотношение качество/цена
1,000,000.00 EUR
1,000,000.00 EUR
73000000
BE1
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
05/08/2020 00:00
20/10/2020 17:00
21/10/2020 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 150-366648
Обявление за поръчка
05/08/2020 00:00