Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Техническа помощ за проекта за водоснабдяване и канализация в Замбия
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
03/08/2020
Краен срок за получаване на оферти:
28/09/2020
Статус:
Затворена
Информация
AA-000364-002
Техническа помощ за проекта за водоснабдяване и канализация в Замбия
Целта на заданието е да се подпомогне Mulonga Water Supply and Sanitation Company Ltd (MWSC) при плавното продължаване на изпълнението на проекта за водоснабдяване и канализация в Замбия (ZWSP) и постигане на общата цел на проекта. По-конкретно да се гарантира, че до края на проекта MWSC е:1) подобрило способността за управление на поръчката и програмата, процесите и процедурите;2) подобрило спазването на най-добрата практика за екологично и социално управление, която отговаря на стандартите на Замбия и на финансистите за компонентите на ZWSP, и в същото време допълнително се изгражда капацитет;3) било подпомогнато за предоставянето на навременно и точно докладване чрез съществуващото ръководство на проектите (PMO).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
300000.00 EUR
300000.00 EUR
79400000
00
Важни събития
03/08/2020 00:00
28/09/2020 10:00
29/09/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 148-362152
Обявление за поръчка
03/08/2020 00:00