Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване на данните за мониторинг на операциите по ЕФРР и Кохезионния фонд и на...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Дата на публикация в TED:
07/08/2020
Краен срок за получаване на оферти:
11/09/2020
Статус:
Затворена
Информация
REGIO/2020/OP/0010
Проучване на данните за мониторинг на операциите по ЕФРР и Кохезионния фонд и на системите за мониторинг, действащи през периода...
Целта на проучването е да предостави надеждни и стабилни данни за мониторинг, които ще послужат за основа на последващата оценка на Комисията за програмите за кохезионна политика, съфинансирани от ЕФРР и Кохезионния фонд през програмния период 2014—2020 г. Извършената по тази поръчка работа ще осигури входни данни към последващата оценка по отношение на:1) създаването на единна база данни за финансираните операции и тяхното класифициране според обхвата на намесата, формата на финансиране и типа на бенефициера; и2) събирането, класифицирането и оценката на качеството на показателите за изходните данни, събрани от управляващите органи.Проучването ще трябва да използва, анализира и синтезира огромното количество данни за мониторинг, налични в националните/регионалните системи за мониторинг, за да могат да бъдат обработвани допълнително и използвани за по-късна работа за анализ и оценка.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
1000000.00 EUR
1000000.00 EUR
79000000
00
Additional CPV Supplementary CPV
79000000
79400000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
07/08/2020 00:00
11/09/2020 16:00
14/09/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 152-369308
Обявление за поръчка
07/08/2020 00:00