Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Пилотна система за влизане и излизане от сухопътна граница
Възлагащ орган:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Дата на публикация в TED:
12/08/2020
Краен срок за получаване на оферти:
21/09/2020
Статус:
Затворена
Информация
Frontex/OP/433/2020/AH
Пилотна система за влизане и излизане от сухопътна граница
Frontex възнамерява да закупи техническа поддръжка за разработка, инсталация, работа и разглобяване на преносими самостоятелни системи за граничен контрол, способни да събират данни от пътниците, релевантни за системата за влизане/излизане (EES), работещи за определен период на точките за пресичане на сухопътните граници на ЕС. Разгърнатите системи ще взаимодействат със системата за национален граничен контрол на държавата-домакин. Свързването на двете системи ще бъде съвместно от изпълнителя и съответните национални органи на домакина (България за обособена позиция 1 и Испания за обособена позиция 2).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
Договор за обществена поръчка
73000000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
12/08/2020 00:00
21/09/2020 14:00
23/09/2020 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Пилотна система за влизане и излизане от сухопътна граница в България Пилотният проект ще бъде разработен в две фази, първата ще бъде изпълнена след подписване на договора; втората ще бъде изпълнена при положителна оценка от Frontex на резултатите от първата фаза и при изричната писмена заявка на Frontex за продължаване.Технологията, която ще бъде разработена в пилотния проект, се състои от „основна преносима система за граничен контрол и EES (оттук нататък „основна система“); производството, тестването, разгръщането, обучението на потребители, интерфейса със системата на държавата-домакин, поддръжката на работата за определен времеви период, както и разглобяването и изхвърлянето на системата след края на пилотния проект.Основната система ще поддържа регистрация за преминаване на граница и EES (на базата на пътнически документ; лице и четири отпечатъка) на лица от трета държава, като използва комбинация от будки за саморегистрация и биометрични портали. Сигурната връзка (затворена връзка) и комуникацията с националните системи за граничен контрол, извършването на гранични проверки на всички пътници и регистрация/проверка в EES на граждани на трети държави ще се извършват съвместно от изпълнителя и държавата членка домакин (България).
Партида 2 Пилотна система за влизане и излизане от сухопътна граница в Испания Пилотният проект ще бъде разработен в две фази, първата ще бъде изпълнена след подписване на договора; втората ще бъде изпълнена при положителна оценка от Frontex на резултатите от първата фаза и при изричната писмена заявка на Frontex за продължаване.Технологията, която ще бъде разработена в пилотния проект, се състои от „основна преносима система за граничен контрол и EES (оттук нататък „основна система“); производството, тестването, разгръщането, обучението на потребители, интерфейса със системата на държавата-домакин, поддръжката на работата за определен времеви период, както и разглобяването и изхвърлянето на системата след края на пилотния проект.Основната система ще поддържа регистрация за преминаване на граница и EES (на базата на пътнически документ; лице и четири отпечатъка) на лица от трета държава, като използва комбинация от будки за саморегистрация и биометрични портали. Сигурната връзка (затворена връзка) и комуникацията с националните системи за граничен контрол, извършването на гранични проверки на всички пътници и регистрация/проверка в EES на граждани на трети държави ще се извършват съвместно от изпълнителя и държавата членка домакин (Испания).
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 172-412785 Поправка 04/09/2020 00:00
2020/S 155-378290 Обявление за поръчка 12/08/2020 00:00