Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Набавяне на допълнителни услуги за SAT-AIS данни
Възлагащ орган:
European Maritime Safety Agency
Дата на публикация в TED:
13/08/2020
Краен срок за получаване на оферти:
10/09/2020
Статус:
Затворена
Информация
EMSA/OP/32/2020
Набавяне на допълнителни услуги за SAT-AIS данни
Осигуряване на услуги SAT-AIS, които подобряват настоящата глобална ситуационна осведоменост за моретата.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
1525000.00 EUR
1525000.00 EUR
64214100
PT170
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
13/08/2020 00:00
10/09/2020 16:00
14/09/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 156-380557
Обявление за поръчка
13/08/2020 00:00