Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка на 8 електрически превозни средства (ЕПС) и 2 хибридни превозни средств...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Дата на публикация в TED:
18/08/2020
Краен срок за получаване на оферти:
27/09/2020
Статус:
Затворена
Информация
JRC/IPR/2020/OP/1971
Доставка на 8 електрически превозни средства (ЕПС) и 2 хибридни превозни средства (ХПС) (5 обособени позиции)
Доставка на 8 (осем) електрически превозни средства (ЕПС) и 2 (две) хибридни превозни средства (ХПС) (5 обособени позиции):–– Обособена позиция 1: доставка на две (2) електрически превозни средства (ЕПС) от категория N1 (2/3 места) с обем на натоварване, не по-малък от 8 m3.–– Обособена позиция 2: доставка на две (2) електрически превозни средства (ЕПС), категория N1, къса колесна база (2 места),–– Обособена позиция 3: доставка на три (3) електрически превозни средства (ЕПС), категория N1, дълга колесна база (2 места),–– Обособена позиция 4: доставка на две (2) хибридни автомобила (ХПС), категория М1 (4/5 места),–– Обособена позиция 5: доставка на един (1) електрически автомобил (ЕПС), категория М1 (4/5 места).Тази поръчка отговаря на стратегията за логистика на обекта на JRC в Испра на базата на изискванията и нуждите на логистичния отдел (R.I.3) относно Европейска комисия 2020 — Пакет за климата и енергията — Национални цели за намаляване на емисиите и политиките им за намаляване на емисиите CO2 на конвенционалните превозни средства.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
5
Договор за обществена поръчка
300,000.00 EUR
34144900
Условия за участие
Моля, направете справка с интернет адреса, указан в точка I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
18/08/2020 00:00
27/09/2020 16:00
28/09/2020 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Доставка на две (2) електрически превозни средства (ЕПС) от категория N1 (2/3 места) с обем на натоварване, не по-малък от 8 m3.
Обособена позиция 1: доставка на две (2) електрически превозни средства (ЕПС) от категория N1 (2/3 места) с обем на натоварване, не по-малък от 8 m3.
Партида 2
Доставка на две (2) електрически превозни средства (ЕПС), категория N1, къса колесна база (2 места).
Обособена позиция 2: доставка на две (2) електрически превозни средства (EV), категория N1, къса колесна база (2 места)
Партида 3
Доставка на три (3) електрически превозни средства (EV), категория N1, дълга колесна база (2 места).
Обособена позиция 3: доставка на три (3) електрически превозни средства (EV), категория N1, дълга колесна база (2 места)
Партида 4
Доставка на две (2) хибридни автомобила (HEV), категория М1 (4/5 места).
Обособена позиция 4: доставка на две (2) хибридни автомобила (HEV), категория М1 (4/5 места)
Партида 5
Доставка на един (1) електрически автомобил (EV), категория М1 (4/5 места).
Обособена позиция 5: доставка на един (1) електрически автомобил (EV), категория М1 (4/5 места)
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 159-387016
Обявление за поръчка
18/08/2020 00:00