Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Консултантска подкрепа на звеното за консултантска подкрепа на проекти при изгра...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
11/08/2020
Краен срок за получаване на оферти:
15/09/2020
Статус:
Затворена
Информация
AA-010068
Консултантска подкрепа на звеното за консултантска подкрепа на проекти при изграждането на регионални болници за спешна помощ...
Целта на заданието е да предоставят стратегически и оперативни съвети, както и цялостна подкрепа за управление на проекти на Министерството на здравеопазването при осъществяване на изграждането на три регионални болници за спешна помощ в Яши, Клуж и Крайова.Това задание е разделено на четири обособени позиции:Обособена позиция 1: Консултантска подкрепа за управление на строителството;Обособена позиция 2: Подкрепа за планирането;Обособена позиция 3: Подкрепа за администриране на проекта;Обособена позиция 4: Подкрепа за планиране и прилагане на „меки“ мерки.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
1,892,800.00 EUR
79410000
Важни събития
11/08/2020 00:00
15/09/2020 23:59
16/09/2020 14:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Консултантска подкрепа за управление на строителството
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Партида 2
Подкрепа за планирането
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Партида 3
Подкрепа за администриране на проекта
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Партида 4
Подкрепа за планиране и прилагане на „меки“ мерки
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 154-376098
Обявление за поръчка
11/08/2020 00:00