Данни на покана за участие в търг

Il modulo di offerta economica (Allegato III.1 - Offerta economica) comporta una formula errata alla linea "totale ingresso". Si prega di utilizzare il nuovo modulo (vedere Libreria di documenti) per la compilazione dell'offerta. The financial tender form (Annex.III.1-05-EN-TRA-00) reports a wrong formula at the row "total for hall". Please use the corrected form (see Document Library) for the submission of the offer.
Заглавие:
Доставка на мебели и обзавеждане за жилища в Съвместния изследователски център (...
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Дата на публикация в TED:
03/02/2015
Краен срок за получаване на оферти:
07/04/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
OIB.DR.2/PO/2014/079/641.
Доставка на мебели и обзавеждане за жилища в Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия в Испра VA, Италия.
Целта на тази поръчка е да се сключи последователен многостранен рамков договор за доставка на вътрешно обзавеждане за жилищата в Съвместния изследователски център (JRC), Испра VA, Италия. Изисканият тип обзавеждане и услугите, изложени в тази покана за участие в търг, могат да се намерят в спецификациите.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
03/02/2015 00:00
N/A
07/04/2015 17:30
14/04/2015 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 042-070859
Поправка
28/02/2015 00:00
2015/S 023-037091
Обявление за поръчка
03/02/2015 00:00