Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Анализи от одобрена лаборатория
Възлагащ орган:
European Committee of the Regions, Directorate for Logistics
Дата на публикация в TED:
18/08/2020
Краен срок за получаване на оферти:
21/09/2020
Статус:
Затворена
Информация
CDR/DL/21/2020
Анализи от одобрена лаборатория
Този рамков договор се отнася до изпълнението на услуги в областта на вземането на проби, проучвания, измервания и анализи на вещества или газове или продукти, които да се предоставят от одобрена лаборатория в страната на установяването му. Отнася се и до специфични услуги за управление (техници за вземането на проби, лабораторни техници, специалист).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-ниска цена
133,000.00 EUR
133,000.00 EUR
71900000
BE10 / BE100
Additional CPV Supplementary CPV
71610000
71621000
71620000
71600000
85111820
Важни събития
18/08/2020 00:00
21/09/2020 23:59
22/09/2020 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 159-387015
Обявление за поръчка
18/08/2020 00:00