Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на ИКТ услуги за център за данни от земно наблюдение (EODC)
Възлагащ орган:
European Maritime Safety Agency
Дата на публикация в TED:
27/08/2020
Краен срок за получаване на оферти:
25/09/2020
Статус:
Затворена
Информация
EMSA/OP/31/2020
Предоставяне на ИКТ услуги за център за данни от земно наблюдение (EODC)
Целта на тази процедура за обществена поръчка е да се сключи рамков договор за услуги за корективна поддръжка, оперативна подкрепа и развойна поддръжка на центъра за данни от земно наблюдение (EODC).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
350,000.00 EUR
72000000
PT170
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
27/08/2020 00:00
25/09/2020 16:00
29/09/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 166-401694
Обявление за поръчка
27/08/2020 00:00