Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуга за информационна поддръжка на Европейския орган по труда
Възлагащ орган:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Дата на публикация в TED:
03/09/2020
Краен срок за получаване на оферти:
30/09/2020
Статус:
Затворена
Информация
EMPL/2020/OP/0011
Услуга за информационна поддръжка на Европейския орган по труда
Тази покана е в подкрепа на дейностите на Европейския орган по труда (ELA) в областта на улесняване на достъпа до информация за граждани и работодатели относно правата и задълженията, произтичащи от законодателството на ЕС относно трудовата мобилност и координирането на социалната сигурност. Тези дейности се извършват чрез работна група за информация. Изпълнителят ще допринася с концептуална и аналитична работа, обобщена в следните задачи:Задача 1) Извършване на анализи на европейски и национални уебсайтове за трудова мобилност;Задача 2) Предоставяне на персонализирана проследяваща подкрепа за държави членки, за да подобрят националните си уебсайтове за трудова мобилност;Задача 3) Предоставяне на презентации за иновативни подходи и практики за онлайн комуникация;Задача 4) Отговаряне на ad-hoc заявки за подкрепа на възлагащия орган или държавите членки при предоставяне на информация относно трудовата мобилност;Задача 5) Подкрепа на възлагащия орган при разработка и събиране на данни за ключови показатели за ефективност.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
Най-добро съотношение качество/цена
600,000.00 EUR
79900000
BE1
Условия за участие
See procurement documents
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
03/09/2020 00:00
30/09/2020 12:00
02/10/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 171-412653
Обявление за поръчка
03/09/2020 00:00