Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Интегриране на измененията на климата във фондовете на CSF за 2014–2020.
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
05/05/2012
Краен срок за получаване на оферти:
18/06/2012
Статус:
Затворена
Информация
CLIMA.C.3/SER/2012/0011
Интегриране на измененията на климата във фондовете на CSF за 2014–2020.
Технически анализ – с оглед на смекчаване и адаптиране към промените в климата – на значителен брой програмни документи (догори и програми за сътрудничество), които ще бъдат подадени от 27-те държави-членки на ЕС и Хърватия за финансиране от фондовете на CSF (ЕФРР, ЕСФ, Кохезионен фонд, ЕЗФРСР, ЕФМДР) през бюджетния период 2014–2020 г., както и съпътстващ хоризонтален анализ и специфичен за държавата анализ.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
05/05/2012 00:00
N/A
18/06/2012 23:59
29/06/2012 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2012/S 87-142074
Обявление за поръчка
05/05/2012 00:00