Данни на покана за участие в търг

Please note Europol decided to extend the deadline for submission of tender to the 23rd of March 2015 at 23:59 (Local time). Please see Q&A for more information.
Заглавие:
Услуги по посрещане, конферентни услуги и свързани услуги.
Възлагащ орган:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Дата на публикация в TED:
06/02/2015
Краен срок за получаване на оферти:
16/03/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
D/C58/1431.
Услуги по посрещане, конферентни услуги и свързани услуги.
Предоставяне на редовни услуги, включително: бюро по посрещане и приемане и управление на магазина за сувенири на Европол; бюро за общи услуги и оперативни услуги и услуги по хостинг на конференция и услуги по подкрепа за мероприятия при поискване. Продължителността на поръчката ще бъде 2 години с възможност за 2 удължавания от по 1 година всяко (максимална обща продължителност от 4 години).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
06/02/2015 00:00
N/A
16/03/2015 23:59
18/03/2015 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 026-042433 Обявление за поръчка 06/02/2015 00:00