Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за предоставяне на услуги на застрахователни брокери
Възлагащ орган:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Дата на публикация в TED:
01/10/2020
Краен срок за получаване на оферти:
03/11/2020
Статус:
Затворена
Информация
EMPL/2020/OP/0012
Рамков договор за предоставяне на услуги на застрахователни брокери
Вж. документите за обществената поръчка.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
Най-добро съотношение качество/цена
200000.00 EUR
200000.00 EUR
66518100
BE10 / SK01
Условия за участие
Вж. документите за обществената поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
01/10/2020 00:00
03/11/2020 12:00
04/11/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 194-467992
Поправка
06/10/2020 00:00
2020/S 191-460206
Обявление за поръчка
01/10/2020 00:00