Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за изготвяне на карти
Възлагащ орган:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Дата на публикация в TED:
28/08/2020
Краен срок за получаване на оферти:
28/10/2020
Статус:
Затворена
Информация
Frontex/OP/403/2020/DT
Рамков договор за изготвяне на карти
Обект на договора е производството на висококачествени картографски и инфографски карти на базата на корпоративната визуална идентичност на Frontex. Frontex ще сключи многостранен рамков договор за услуги с минимум двама (2) и максимум трима (3) избрани кандидати въз основа на проектодоговора, включен в приложение III към поканата за участие в търг. Продължителността на поръчката е 24 месеца, с възможност за удължаване най-много до два пъти, всеки път за период от 12 месеца и при същите условия.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
4000000.00 EUR
4000000.00 EUR
79900000
PL
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
28/08/2020 00:00
28/10/2020 23:59
29/10/2020 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 209-509254
Поправка
27/10/2020 00:00
2020/S 184-443223
Поправка
22/09/2020 00:00
2020/S 167-401800
Обявление за поръчка
28/08/2020 00:00