Данни на покана за участие в търг

The PRICE SCHEDULE has been updated. Please upload the new document./ Le BORDEREAU DE PRIX a été mis à jour. Veuillez télécharger le nouveau document.
Заглавие:
Професионални услуги за обучение за безопасност и сигурност в обектите на Европе...
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Security and Safety (SAFE)
Дата на публикация в TED:
18/09/2020
Краен срок за получаване на оферти:
04/11/2020
Статус:
Затворена
Информация
EP/DGSAFE/SER/2020-007
Професионални услуги за обучение за безопасност и сигурност в обектите на Европейския парламент в Брюксел, Люксембург и Страсбург
Европейският парламент желае да предложи на персонала си серия обучителни курсове за сигурност и безопасност, като се вземат предвид конкретните функции на работната среда на Европейския парламент. Освен ниво на базово обучение, Парламентът желае да предостави на всеки член на персонала разширени и опреснителни курсове.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
80500000
Важни събития
18/09/2020 00:00
04/11/2020 17:00
12/11/2020 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1-SECO-BE
Курсове за първа помощ и противопожарно обучение в Белгия
Тези базови обучения и опреснителни курсове трябва да бъдат в пълно съответствие с програмите, предвидени от националното законодателство и разпоредбите, действащи към момента на тяхното провеждане. Обемът на услугите, които трябва да бъдат предоставени по време на рамковия договор се прогнозира на 282 обучителни сесии. Детайли за съдържанието на обособената позиция са задаени в документите за обществена поръчка.
Партида 2-SECO-FR
Курсове за първа помощ и противопожарно обучение във Франция
Тези базови обучения и опреснителни курсове трябва да бъдат в пълно съответствие с програмите, предвидени от националното законодателство и разпоредбите, действащи към момента на тяхното провеждане. Обемът на услугите, които трябва да бъдат предоставени по време на рамковия договор се прогнозира на 84 обучителни сесии. Детайли за съдържанието на обособената позиция са задаени в документите за обществена поръчка.
Партида 3-SECO-LU
Курсове за първа помощ и противопожарно обучение в Люксембург
Тези базови обучения и опреснителни курсове трябва да бъдат в пълно съответствие с програмите, предвидени от националното законодателство и разпоредбите, действащи към момента на тяхното провеждане. Обемът на услугите, които трябва да бъдат предоставени по време на рамковия договор се прогнозира на 90 обучителни сесии. Детайли за съдържанието на обособената позиция са задаени в документите за обществена поръчка.
Партида 4-COSEC-BE
Обучение за проверки за сигурност в Белгия
Тези базови обучения и опреснителни курсове са предвидени да предадат и поддържат капацитета на персонала по сигурността на Парламента в областта на проверката на лица, чанти, собственост и автомобили. Освен ако не е посочено друго, избраните оференти трябва да получат сертификат, признат от националните власти. Обемът на услугите, които трябва да бъдат предоставени по време на рамковия договор се прогнозира на 215 обучителни сесии. Детайли за съдържанието на обособената позиция са задаени в документите за обществена поръчка.
Партида 5-COSEC-FR
Обучение за проверки за сигурност във Франция
Тези базови обучения и опреснителни курсове са предвидени да предадат и поддържат капацитета на персонала по сигурността на Парламента в областта на проверката на лица, чанти, собственост и автомобили. Освен ако не е посочено друго, избраните оференти трябва да получат сертификат, признат от националните власти. Обемът на услугите, които трябва да бъдат предоставени по време на рамковия договор се прогнозира на 73 обучителни сесии. Детайли за съдържанието на обособената позиция са задаени в документите за обществена поръчка.
Партида 6-COSEC-LU
Обучение за проверки за сигурност в Люксембург
Тези базови обучения и опреснителни курсове са предвидени да предадат и поддържат капацитета на персонала по сигурността на Парламента в областта на проверката на лица, чанти, собственост и автомобили. Освен ако не е посочено друго, избраните оференти трябва да получат сертификат, признат от националните власти. Обемът на услугите, които трябва да бъдат предоставени по време на рамковия договор се прогнозира на 80 обучителни сесии. Детайли за съдържанието на обособената позиция са задаени в документите за обществена поръчка.
Партида 7-PROTEC-BE
Обучение за физическа охрана в Белгия
Целта на тези курсове е персоналът по сигурността на Парламента да придобие и поддържа капацитет за откриване, избягване, справяне със и, доколкото е възможно, неутрализиране на физическа атака. Освен ако не е посочено друго, избраните оференти трябва да получат сертификат, признат от националните власти. Обемът на услугите, които трябва да бъдат предоставени по време на рамковия договор се прогнозира на 225 обучителни сесии. Детайли за съдържанието на обособената позиция са задаени в документите за обществена поръчка.
Партида 8-PROTEC-FR
Обучение за физическа охрана във Франция
Целта на тези курсове е персоналът по сигурността на Парламента да придобие и поддържа капацитет за откриване, избягване, справяне със и, доколкото е възможно, неутрализиране на физическа атака. Освен ако не е посочено друго, избраните оференти трябва да получат сертификат, признат от националните власти. Обемът на услугите, които трябва да бъдат предоставени по време на рамковия договор се прогнозира на 65 обучителни сесии. Детайли за съдържанието на обособената позиция са задаени в документите за обществена поръчка.
Партида 9-PROTEC-LU
Обучение за физическа охрана в Люксембург
Целта на тези курсове е персоналът по сигурността на Парламента да придобие и поддържа капацитет за откриване, избягване, справяне със и, доколкото е възможно, неутрализиране на физическа атака. Освен ако не е посочено друго, избраните оференти трябва да получат сертификат, признат от националните власти. Обемът на услугите, които трябва да бъдат предоставени по време на рамковия договор се прогнозира на 65 обучителни сесии. Детайли за съдържанието на обособената позиция са задаени в документите за обществена поръчка.
Партида 10-VOLON-BE
Обучение за доброволци за евакуация в Белгия
Целта на тези курсове е доброволци от персонала на Парламента да придобият и поддържат капацитет, така че те да могат да реагират правилно в случай на инцидент и/или евакуация на работните помещения. Обемът на услугите, които трябва да бъдат предоставени по време на рамковия договор се прогнозира на 340 обучителни сесии. Детайли за съдържанието на обособената позиция са задаени в документите за обществена поръчка.
Партида 11-VOLON-FR
Обучение за доброволци за евакуация във Франция
Целта на тези курсове е доброволци от персонала на Парламента да придобият и поддържат капацитет, така че те да могат да реагират правилно в случай на инцидент и/или евакуация на работните помещения. Обемът на услугите, които трябва да бъдат предоставени по време на рамковия договор се прогнозира на 30 обучителни сесии. Детайли за съдържанието на обособената позиция са задаени в документите за обществена поръчка.
Партида 12-VOLON-LU
Обучение за доброволци за евакуация в Люксембург
Целта на тези курсове е доброволци от персонала на Парламента да придобият и поддържат капацитет, така че те да могат да реагират правилно в случай на инцидент и/или евакуация на работните помещения. Обемът на услугите, които трябва да бъдат предоставени по време на рамковия договор се прогнозира на 60 обучителни сесии. Детайли за съдържанието на обособената позиция са задаени в документите за обществена поръчка.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 182-436031
Обявление за поръчка
18/09/2020 00:00