Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Начини за енергийно ефективно отопление и охлаждане
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
15/10/2020
Краен срок за получаване на оферти:
11/12/2020
Статус:
Затворена
Информация
ENER/2020/OP/0019
Начини за енергийно ефективно отопление и охлаждане
Целта на търга е се да улесни прилагането на разпоредбите на Директивата за енергийна ефективност (Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност, изменена), за подобряване на характеристиките на енергийната ефективност при отопление и охлаждане в контекста на принципа за поставяне на енергийната ефективност на първо място и целите относно парниковите газове до 2050 г. и нулеви емисии за отопление и охлаждане. Резултатите от проучването ще допринесат за прилагане на стратегията на ЕС за интеграцията на енергийната система и стратегията за отопление и охлаждане или нейното потенциално преразглеждане.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
300,000.00 EUR
300,000.00 EUR
73000000
00
Additional CPV Supplementary CPV
73000000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
15/10/2020 00:00
11/12/2020 16:00
14/12/2020 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 232-568668
Поправка
27/11/2020 00:00
2020/S 201-486831
Обявление за поръчка
15/10/2020 00:00