Данни на покана за участие в търг

The tender submission deadline has been extended till 21/01/2021 local time 16:00. Il termine per la presentazione delle offerte è stato prorogato fino all' 21/01/2021 ora locale 16:00
Заглавие:
Рамков договор за превантивна и корективна поддръжка на Лаборатория VELA
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Дата на публикация в TED:
13/11/2020
Краен срок за получаване на оферти:
21/01/2021
Статус:
Затворена
Информация
JRC/IPR/2020/OP/1526
Рамков договор за превантивна и корективна поддръжка на Лаборатория VELA
Настоящият рамков договор за превантивна и корективна поддръжка на Лаборатория VELA ще изтече в началото на 2021 г. За да се гарантира правилното функциониране на лабораторията, трябва да се сключи нов договор. Освен това, поради необходимостта да се получи акредитация по ISO 17025 за конкретни тестове, е нужно в конкретните условия за поръчката да се включи инструмент за калибриране, който отговаря на изискванията на този ISО стандарт.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
Рамково споразумение
5600000.00 EUR
50000000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
13/11/2020 00:00
21/01/2021 16:00
22/01/2021 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Свързани със сигурността системи
Услуги за поддръжка на свързани със сигурността системи
Партида 2
Оборудване за измерване на емисии
Услуги за поддръжка на оборудване за измерване на емисии.
Партида 3
Климатични системи
Услуги за поддръжка на климатичните системи и на климатичните камери.
Партида 4
Полубезехова камера на Vela 9
Услуги за поддръжка на полубезеховата камера на Vela 9.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 248-615864
Поправка
21/12/2020 00:00
2020/S 229-563122
Поправка
24/11/2020 00:00
2020/S 222-542079
Обявление за поръчка
13/11/2020 00:00