Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка на офис обзавеждане.
Възлагащ орган:
EUROJUST
Дата на публикация в TED:
09/05/2015
Краен срок за получаване на оферти:
17/11/2015
Статус:
Затворена
Информация
2015/EJ/06/PR.
Доставка на офис обзавеждане.
Обхватът на тази ограничена процедура за обществена поръчка е доставка на офис обзавеждане за новите помещения на Евроюст.Новата поръчка ще се използва за закупуване по-специално на офис обзавеждане за работните места за Евроюст. Офис обзавеждането се дефинира като обзавеждане в офисите; следователно обзавеждането в полу-обществените и представителните райони (например заседателни зали, ресторантски помещения и др.), е изключено от тази процедура по възлагане.Тази процедура за поръчка е разделена на 2 партиди:партида 1: офис обзавеждане (с изключение на офис столове);партида 2: офис столове.Моля, вижте поканата за кандидатстване за повече информация.
Доставки
Ограничен
Затворена
Проверен
Важни събития
09/05/2015 00:00
09/06/2015 23:59
17/11/2015 16:00
09/06/2015 16:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Офис обзавеждане (с изключение на офис столове)
Офис обзавеждане (с изключение на офис столове), както е посочено в документите за обществена поръчка.
Партида 2
Офис столове
Офис столове, както е посочено в документите за обществена поръчка.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 090-160886
Обявление за поръчка
09/05/2015 00:00