Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Многостранен рамков договор за консултантски услуги за подпомагане на отдела за ...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
17/02/2021
Краен срок за получаване на оферти:
16/04/2021
Статус:
Затворена
Информация
CFT-1615
Многостранен рамков договор за консултантски услуги за подпомагане на отдела за оценка на операциите на Групата на ЕИБ
Целта на настоящата покана за участие в търг е да се сключи многостранен рамков договор с максимум 6 икономически оператори за предоставяне на висококачествени услуги, свързани с оценяване. Тези икономически оператори трябва имат високо ниво на експертни познания в методологията и инструментите за оценяване. Оферентите трябва да бъдат в състояние да докажат, че са изпълнили комплексни оценявания и тяхната способност да изберат подходящи специалисти от сектора с подходящите технически и езикови умения, необходими за завършване на задачите по оценяване в широк кръг от държави, сектори и продукти.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
Най-добро съотношение качество/цена
3200000.00 EUR
3200000.00 EUR
79419000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
66171000
71356400
79419000
73210000
73200000
79400000
90713000
92312211
79411100
79411000
73220000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
17/02/2021 00:00
16/04/2021 15:00
19/04/2021 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 060-148172
Поправка
26/03/2021 00:00
2021/S 033-081036
Обявление за поръчка
17/02/2021 00:00