Данни на покана за участие в търг

Please be informed that eSubmission report does not need to be sent anymore, only the signed Declaration on Honour must be sent.
Заглавие:
Административно, техническо и научно подпомагане на работата на Европейска мрежа...
Възлагащ орган:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Дата на публикация в TED:
08/09/2020
Краен срок за получаване на оферти:
30/10/2020
Статус:
Затворена
Информация
OJ/2020/DPR/12155
Административно, техническо и научно подпомагане на работата на Европейска мрежа от лаборатории за ранно откриване и...
Предметът на рамковия договор е да създаде европейска мрежа от лаборатории за ранно откриване и наблюдение на възникващи и повтарящи се вирусни заболявания.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Най-добро съотношение качество/цена
1395850.00 EUR
1395850.00 EUR
71620000
SE
Additional CPV Supplementary CPV
71600000
72240000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
08/09/2020 00:00
30/10/2020 16:00
04/11/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 174-419354
Обявление за поръчка
08/09/2020 00:00