Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуга по поддръжка на клиенти за информационното бюро на ECHA
Възлагащ орган:
European Chemicals Agency (ECHA)
Дата на публикация в TED:
11/09/2020
Краен срок за получаване на оферти:
20/10/2020
Статус:
Затворена
Информация
ECHA/2020/704
Услуга по поддръжка на клиенти за информационното бюро на ECHA
Целта на поръчката за услуги е да има екип за поддръжка на клиенти, който да обслужва информационното бюро на ECHA и да предоставя следните услуги: регистриране, „кодиране“ и разпространение на въпроси, които пристигат в Агенцията, персонал за телефонната централа, регистриране и изпращане на пощата и други подобни дейности.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://echa.europa.eu/about-us/procurement
Най-добро съотношение качество/цена
600000.00 EUR
79620000
FI1B1
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
11/09/2020 00:00
20/10/2020 14:00
21/10/2020 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 177-424144
Обявление за поръчка
11/09/2020 00:00