Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Бизнес аргументи относно различията за предприятия, градове и региони с насочено...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Дата на публикация в TED:
20/03/2015
Краен срок за получаване на оферти:
05/05/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
JUST/2014/RDIS/PR/EQUA/117.
Бизнес аргументи относно различията за предприятия, градове и региони с насоченост върху сексуалната ориентация и половата...
Изготвяне на публикация във връзка с бизнес аргументите за включването на ЛГБТИ в дружества.Изготвяне на публикация относно ползите от различието на ЛГБТИ за градовете и регионите.Изследване на икономическите аргументи относно недискриминацията и приобщаването на ЛГБТИ.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
20/03/2015 00:00
30/04/2015 23:59
05/05/2015 23:59
12/05/2015 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 056-096719
Обявление за поръчка
20/03/2015 00:00