Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проверка на персонала преди наемане на работа и проверки на опита на място
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
16/10/2020
Краен срок за получаване на оферти:
19/11/2020
Статус:
Затворена
Информация
CFT-1554
Проверка на персонала преди наемане на работа и проверки на опита на място
Проверката на опита преди наемане на работа на кандидатите е особено важна с оглед предотвратяване на правни рискове, оперативни рискове и рискове за репутацията, които могат да възникнат в резултат от назначаване на неправилен кандидат; тя е допълнение към обичайните инструменти за подбор с цел подпомагане на предвидимостта на бъдещата ефективност на нови кадри. През април 2018 г. проверките на опита преди наемане на работа бяха разширени за всички нови кадри от Групата на ЕИБ, независимо от тяхната категория (помощен, изпълнителен или управленски персонал). Групата на ЕИБ извършва също така и проверки на място на вече наетия персонал.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
Най-добро съотношение качество/цена
1,830,000.00 EUR
1,830,000.00 EUR
79414000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
79600000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
16/10/2020 00:00
19/11/2020 15:00
20/11/2020 16:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 202-486914
Обявление за поръчка
16/10/2020 00:00