Данни на покана за участие в търг

TENDER WITH ELECTRONIC SUBMISSION OF OFFERS (NO POSTAL SENDING OF OFFERS WILL BE ACCEPTED): Please be informed that point 1. SUBMISSION OF TENDERS of the letter of Invitation has been modified. A new Letter of Invitation has been uploaded with instructions providing a dedicated email address for this purpose.
Заглавие:
Многостранен рамков договор за проучвания в областта на селското стопанство, раз...
Възлагащ орган:
European Committee of the Regions
Дата на публикация в TED:
30/10/2020
Краен срок за получаване на оферти:
15/12/2020
Статус:
Затворена
Информация
CDR/TL1/65/2020
Многостранен рамков договор за проучвания в областта на селското стопанство, развитието на селските райони, здравеопазването,...
Целта на тази покана за участие в търг е да се даде възможност на службите на Европейския комитет на регионите да имат на разположение рамков договор за осигуряването на научни, правни, документални и редакторски помощни услуги за органите, членовете, докладчиците и службите на Европейския комитет на регионите. Настоящото искане за услуги, които ще бъдат възложени на външни експерти, е една от предприетите мерки за предоставяне на по-добри услуги на членовете с оглед на укрепването и засилването на консултативната работа на Европейския комитет на регионите в рамките на законодателния процес.В обхвата на тази поръчка Комитетът на регионите би желал да използва външни експертни познания в областите, свързани с компетенциите на Комисията за природните ресурси (оттук нататък „комисията NAT“).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
400,000.00 EUR
73210000
BE100
Важни събития
30/10/2020 00:00
15/12/2020 23:59
12/01/2021 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 212-515025
Обявление за поръчка
30/10/2020 00:00