Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Строителни дейности по разширяване на кампуса на EUIPO в Аликанте
Възлагащ орган:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Дата на публикация в TED:
26/01/2021
Краен срок за получаване на оферти:
01/03/2021
Статус:
Затворена
Информация
AO/012/20
Строителни дейности по разширяване на кампуса на EUIPO в Аликанте
Целта на този търг е да се възложи директна поръчка за изпълнението на строителните дейности по разширяване на кампуса на EUIPO, които ще се изпълняват въз основа на проекта, включен в техническите спецификации.
Строителство
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-ниска цена
2544000.00 EUR
2544000.00 EUR
45200000
ES521
Условия за участие
— регистрация в съответния търговски или професионален регистър, издаден от компетентните органи на държавата,— конкретно разрешение, което позволява на икономическия оператор да извършва такъв вид поръчки в държавата, в която е установен. Преди подписването на договора от възлагащия орган, икономическият оператор, на когото е възложена поръчката, трябва да предостави доказателство, че е регистриран в регистъра на класифицирани изпълнители и дружества (Registro de Contratista y Empresas clasificadas – REA).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
26/01/2021 00:00
01/03/2021 13:00
03/03/2021 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 017-037844
Обявление за поръчка
26/01/2021 00:00