Данни на покана за участие в търг

La date limite de remise des offres est reportée au 25/01/2021 à 16h00. La séance d'ouverture des offres est fixée au 26/01/2021 à 10h00. Voir le rectificatif à l'avis de marché publié dans le Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 227-555211
Заглавие:
Организация, дейност по и развитие на педагогически обучения за обучаващия персо...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Дата на публикация в TED:
20/11/2020
Краен срок за получаване на оферти:
25/01/2021
Статус:
Затворена
Информация
HR/2020/OP/0018
Организация, дейност по и развитие на педагогически обучения за обучаващия персонал от Центъра за детски ясли и градини (CPE)
В рамките на OIB (Офис за инфраструктура и логистика – Брюксел), обучаващият персонал от яслите, детските градини, занималните и психолозите в сферата на образованието изпълняват различни задачи по прием на деца на възраст от нула до дванадесет години. Всички притежават професионална квалификация, която е призната в сферата на дейността им, което им позволява да опресняват, развиват и допълват вече придобитите компетенции. В тази връзка OIB търси екип от обучаващи в областите, които поддържат педагогическите проекти, отговарящи на насоките на кодекса за качество и психо-образователните справочни документи за качествен прием от нула до дванадесет години. По този начин, на първо място, екипът трябва да притежава експертиза в областта и на второ място, да притежава педагогическа експертиза и компетенции за комуникация, които ще гарантират успешното предаване на знанията и уменията им.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
Рамково споразумение
555870.00 EUR
80000000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
20/11/2020 00:00
25/01/2021 16:00
26/01/2021 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Общо педагогическо обучение
Общо педагогическо обучение.
Партида 2
Общо педагогическо обучение Pikler Lóczy
Общо педагогическо обучение Pikler Lóczy.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 251-627018
Поправка
24/12/2020 00:00
2020/S 227-555211
Обявление за поръчка
20/11/2020 00:00