Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за ИТ услуги, обхващащи нивата на осигуряване на специалните прил...
Възлагащ орган:
European Chemicals Agency (ECHA)
Дата на публикация в TED:
16/10/2020
Краен срок за получаване на оферти:
08/01/2021
Статус:
Затворена
Информация
ECHA/2020/666
Рамков договор за ИТ услуги, обхващащи нивата на осигуряване на специалните приложения на ECHA
Предвиденият канал за доставка ще обхваща услуги за подпомагане на дейностите по разработване и поддръжка на научни ИТ инструменти, подпомагащи регулаторните процеси, понастоящем поверени на ECHA, без да се засягат онези, които са или са в процес на възлагане на ECHA, въз основа на законодателството на ЕС в областта на химикалите: Тази покана за участие в търг е междуинституционална. Водещият възлагащ орган е Европейската агенция по химикали в Хелзинки (ECHA), която действа като посредник за участващите субекти за целите на управлението на поканата за участие в търг и сключения в резултат на това рамков договор. Европейската комисия, подпомагана от своята генерална дирекция „Околна среда“ (DG ENV), е участващ субект и възлагащ орган в рамковия договор.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
Рамково споразумение
https://echa.europa.eu/about-us/procurement
76000000.00 EUR
72000000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
16/10/2020 00:00
08/01/2021 14:00
11/01/2021 14:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Предоставяне на ИТ услуги по трансформиране
Основният канал за инициативите по трансформиране, обхващащ предимно ИТ услуги за проектни дейности за проектирането на нови продукти и други специализирани услуги.
Партида 2
Предоставяне на ИТ услуги за функциониране и развитие
Основният канал за инициативите за функциониране и развитие, обхващащи предимно ИТ услуги за проектни дейности, включващи подобряването на съществуващи услуги и предоставяне на установени услуги, като поддържане на продуктите в експлоатационно състояние, промени в адреса, разрешаване на проблеми и дейности за подпомагане на потребители.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 238-587096
Поправка
07/12/2020 00:00
2020/S 222-542062
Поправка
13/11/2020 00:00
2020/S 202-486902
Обявление за поръчка
16/10/2020 00:00