Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Закупуване на служебни униформи
Възлагащ орган:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Дата на публикация в TED:
21/09/2020
Краен срок за получаване на оферти:
09/11/2020
Статус:
Затворена
Информация
Frontex/OP/551/2020/ZB/MS
Закупуване на служебни униформи
Целта на тази поръчка е закупуването на различни видове артикули, които ще съставят служебните униформи на постоянния корпус на Frontex:Обособена позиция 1: Текстилни артикули (Облекла);Обособена позиция 2: Обувки и аксесоари.Както е описано в референтните условия (приложение II).
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
Рамково споразумение
20,000,000.00 EUR
18100000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
21/09/2020 00:00
09/11/2020 11:00
10/11/2020 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Текстилни артикули (Облекла)
Текстилни артикули, включително списъка с облекла, описан под № 4 от референтните условия.
Партида 2
Обувки и аксесоари
Обувки и аксесоари, включително списъка с артикули, описан под № 4 от референтните условия.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 208-506557
Поправка
26/10/2020 00:00
2020/S 183-440962
Обявление за поръчка
21/09/2020 00:00