Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по почистване за Дома на Европа в Лондон
Възлагащ орган:
European External Action Service (EEAS)
Дата на публикация в TED:
02/04/2021
Краен срок за получаване на оферти:
05/05/2021
Статус:
Затворена
Информация
EEAS/DELGBRL/2020/OP/0053
Услуги по почистване за Дома на Европа в Лондон
Предоставяне на услуги по почистване за офисите на Делегацията на Европейския съюз в Обединеното кралство и на Информационното бюро на Европейския парламент в Лондон (EPLO).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://eeas.europa.eu/delegations/united-kingdom/area/jobs-funds_en
Най-добро съотношение качество/цена
500,000.00 EUR
500,000.00 EUR
90000000
UK
Additional CPV Supplementary CPV
90000000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
02/04/2021 00:00
05/05/2021 16:00
07/05/2021 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 065-161727
Обявление за поръчка
02/04/2021 00:00