Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Статистика на иновациите (преразглеждане на „Наръчник от Осло за 2005“).
Възлагащ орган:
European Commission, DG EUROSTAT
Дата на публикация в TED:
29/04/2015
Краен срок за получаване на оферти:
12/06/2015
Статус:
Затворена
Информация
ESTAT/G/2015/006.
Статистика на иновациите (преразглеждане на „Наръчник от Осло за 2005“).
Предметът на поръчката е преразглеждането на „Наръчник от Осло за 2005“.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
29/04/2015 00:00
02/06/2015 23:59
12/06/2015 16:30
19/06/2015 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 083-146594
Обявление за поръчка
29/04/2015 00:00