Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване на градския транспорт след края на пандемията Covid-19: Възприемани ри...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Дата на публикация в TED:
02/10/2020
Краен срок за получаване на оферти:
10/11/2020
Статус:
Затворена
Информация
JRC/SVQ/2020/OP/1644
Проучване на градския транспорт след края на пандемията Covid-19: Възприемани рискове, промяна в моделите за мобилност и определящи...
Общата цел на тази поръчка е да се предостави на възлагащия орган набор от събрани данни от няколко града в ЕС на базата на проучване, обхващащо избора на вид транспорт, и по-общо поведение и възприемане на пътуващите на съществуващите опции за мобилност за градски транспорт, включително използването му за ходене на работа в разширена или функционална градска зона. По-конкретно от изпълнителя се изисква да извърши проучване, посветено на разбирането на моделите на отделни лица за градска мобилност, за да се определят избраните от тях видове транспорт, направени разходи, цел и честота на пътуванията, както и социално-икономически аспекти и фактори, обуславящи поведението, използвани за по-добро разбиране на определящите фактори и мотивите зад избрания от тях транспорт в контекста на текущата здравна криза.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
200000.00 EUR
200000.00 EUR
73200000
ES618
Additional CPV Supplementary CPV
79311000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
02/10/2020 00:00
10/11/2020 16:00
11/11/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 210-511909
Поправка
28/10/2020 00:00
2020/S 192-460330
Обявление за поръчка
02/10/2020 00:00