Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подготвително действие — Граждански мониторинг на ромите — Подсилване на капацит...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Дата на публикация в TED:
26/01/2021
Краен срок за получаване на оферти:
26/02/2021
Статус:
Затворена
Информация
JUST/2020/OP/0001
Подготвително действие — Граждански мониторинг на ромите — Подсилване на капацитета и ангажирането на ромското и проромското...
Целта на поканата за участие в търг е да се избере изпълнител, който да изпълни задачата за подсилване на капацитета и участието основно на ромското гражданско общество при мониторинга и прегледа на националните стратегически рамки за равенство между ромите, приобщаване и участие в 26 държави – членки на ЕС (Малта не се включва).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
2,000,000.00 EUR
2,000,000.00 EUR
98000000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
98000000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
26/01/2021 00:00
26/02/2021 16:00
01/03/2021 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 017-037866
Обявление за поръчка
26/01/2021 00:00